Pro každého z nás má svoboda mnoho významů… mě cvičení jógy přineslo poznání, že svobodný a šťastný člověk je ten, který nic nepotřebuje, protože jeho radost vychází z jeho srdce, které se raduje samo ze sebe bez jakékoli příčiny z venčí, protože má „od přírody“ vše, co k životu potřebuje, aniž by se snažilo získat něco navíc z vnějšího světa… takové srdce pak prožívá každou chvíli s lehkostí, nadhledem a klidným pochopením životních situací, do kterých se dostalo…

Pokud v sobě objevíme pochopení, že není nutné něčeho nejprve dosahovat nebo získat, uvolníme se do hlubšího prožívání přítomného okamžiku. Vnímání přítomnosti je klíčem k oproštění se od zbytečného shonu za „zítřejším štěstím“, díky čemuž objevíme krásu dnešního dne v každém nádechu a výdechu… zjistíme, že vše, po čem jsem doposud toužili, už dávno máme, jen jsme to skrze uvíznutí v myšlenkách na včerejšek nebo zítřek nevnímali!… a to je obrovská úleva od vlastních vnitřních tlaků na výkon a vysvobození z vlastního nepochopení toho, jak nás doposud obelhávala naše mysl představami o tom, co je nutné nejprve udělat a mít proto, abychom byli šťastní…

Při cvičení jógy pronikáme díky pozornosti na přítomný okamžik hlouběji skrze fyzické, energetické i emocionální složky naší bytosti přímo ke zdroji naší vitality, odvahy a radosti a spojujeme se tak s nevyčerpatelným zdrojem životní energie s vědomím, že naše vnitřní naladění není závislé na vnějších okolnostech ani prostředí. Začínáme si uvědomovat svobodu díky pocitu, že kamkoli se vydáme a kde se nacházíme, cítíme se doma, v harmonii, beze spěchu, protože to nejcennější jsme objevili ve svém srdci a to je s námi stále… :o)

Iveta

cvČlánkyNový článekhathajógaPro každého z nás má svoboda mnoho významů... mě cvičení jógy přineslo poznání, že svobodný a šťastný člověk je ten, který nic nepotřebuje, protože jeho radost vychází z jeho srdce, které se raduje samo ze sebe bez jakékoli příčiny z venčí, protože má 'od přírody' vše, co k životu...Jógové studio v Olomouci⎟cvičení a kurzy