Akce

Feldenkraisova metoda

2. listopadu 2019 - 9:30-13:00 Seminář bude zahrnovat tři lekce "pohybem k sebeuvědomění", ve kterých se tentokrát zaměříme na dech. Jak už je u Feldenkraisovy metody zvykem, nepůjde o to, naučit se jediný "správný" způsob…
» Přečíst
Akce

„Pomíjivost jako příležitost ke šťastnějšímu prožívání“

Přednáška s budhistickou mniškou Visuddhi a lekce jógy 24. května 17:00 – 19:30 Jsme velmi potěšeni, že můžeme uvítat v Centru vitality budhistickou mnišku Ctihodnou Visuddhi, která založila budhistický klášter v Prostějově nazvaný Karuná Sevena (příbytek soucitu).  V mnišském rouchu…
» Přečíst