Téma semináře bude chůze. Zahrnuje 3 lekce – pohybem k sebeuvědomění, budeme zkoumat pohyby související s chůzí. Zjistíte, co vlastně při chůzi děláte a jak to děláte a možná objevíte způsoby chůze, které jsou snazší, účinnější a elegantnější. Lekce budou probíhat většinou vleže na zemi.

18.5. 2019 – 9:30-13:00

Během semináře proběhnou dvě krátké přestávky, drobné občerstvení zajištěno.

Cena:  550 Kč, záloha 300 Kč je zároveň i rezervací (na účet 2100239077/2010)
Přihlášky: Jana Kvapilová, 774 596 646, info@centrumvitality.com

O Feldenkraisově metodě:

Moshé Feldenkrais svoje skupinové lekce nazval „pohybem k sebeuvědomění“ (awareness through movement). Naznačil tak, že jsou prostředkem k tomu, uvědomit si skrze způsob, jakým se pohybuji, sebe sama, své návyky, svá omezení, ale i své (často plně nevyužívané) možnosti. Lekce proto pracují s tělesným vnímáním, uvědomováním si pohybu a jeho různých variant, jeho kvality, vztahů mezi různými částmi těla. Skládají se z jednoduchých pohybů, které se různým způsobem zkoumají, rozvíjejí a kombinují. Tempo cvičení je pomalejší. Lektorka nepředcvičuje, nýbrž vede lekci slovně. Důraz je kladen na kvalitu pohybu a příjemný prožitek, nikoli na výkon.  Pro mnoho cvičících mají lekce i duchovní rozměr, cítí se po nich psychicky osvěženi a přeladěni, jsou pro ně meditací v pohybu.

Lektorka:

Helena Gogelová vystudovala biologii a fyzioterapii. Práce s tělem ji vždy přitahovala, od počátku ale směřovala spíš k pohybovým aktivitám, které neoddělovaly tělo od mysli, ale braly je jako dvě strany stejné mince. Chvíli koketovala s aikidó, poté s jógou, ke které spontánně přistupovala spíš vnímavě a zkoumavě než výkonnostně. Nakonec se ale potkala s Feldenkraisovou metodou, kterou si zamilovala, a po několika letech pravidelného docházení na skupinové lekce a semináře se ji rozhodla vystudovat. 4letý výcvik ve Vídni ukončila v únoru 2018.

https://www.centrumvitality.com/wp-content/uploads/2018/12/feldenkrais.jpghttps://www.centrumvitality.com/wp-content/uploads/2018/12/feldenkrais-150x150.jpgcvAkceFeldenkraisova metodaTéma semináře bude chůze. Zahrnuje 3 lekce - pohybem k sebeuvědomění, budeme zkoumat pohyby související s chůzí. Zjistíte, co vlastně při chůzi děláte a jak to děláte a možná objevíte způsoby chůze, které jsou snazší, účinnější a elegantnější. Lekce budou probíhat většinou vleže na zemi. 18.5. 2019 - 9:30-13:00 Během semináře...Jógové studio v Olomouci⎟cvičení a kurzy