Od dětství jsem byla zvídavý a renesanční člověk, ráda jsem rozšiřovala obzory svého poznání a inklinovala jsem k různým oblastem osobního rozvoje. Bylo tudíž jasné, že dříve či později potkám i jógu. Nebyla to ale hned láska na první pohled. Nejdříve šlo jen o takovou letmou známost v podobě cvičení, které mi mělo pomoci dostat se fyzicky do formy. S tímto pojetím jsem se od jógy v životě několikrát vzdálila, abych se k ní opakovaně zase vracela. 

K tomu, že se následně moje jógová cesta nastálo spojila s tou životní, přispěl fakt, že mi trochu odrostly děti a uvolnily mi větší energetickou i časovou kapacitu, kterou si jóga oprávněně zaslouží, chcete-li objevit její skutečnou podstatu a komplexní potenciál pro život. Postupně, pomalu, docela nenápadně a dokonale se pak jóga spojila s mým životem, stala se mým hodnotovým systémem, životním stylem a filozofií.

Při hlubším studiu jógové filozofie mi vše postupně zapadalo do sebe, když jsem se dozvěděla, že v indickém prostředí je výraz jóga v širším slova smyslu často používán pro jakoukoliv snahu člověka za účelem seberozvoje, sebepoznání, sebeovládání atd. – tedy k osvojení a rozvoji určitých schopností, znalostí nebo stavu. V tomto širokém pojetí tedy pojem „jóga“ vlastně zastřešuje komplexní osobní rozvoj člověka na jeho cestě za něčím „vyšším“. V užším pojetí je pak jóga uceleným poznatkovým systémem nabízejícím za t í mto účelem všechny potřebné nástroje.

Po nějakém čase jsem zjistila, že praktikování jógy v životě mě velmi naplňuje, ale trochu mi chybí také možnost to vše s někým sdílet, inspirovat a provázet v oblasti jógy i ostatní lidi, pomáhat jim v objevování poznání na jejich jógové cestě. V tom jistě sehrála roli i moje profesní deformace z oblasti personálního managementu a vzdělávání lidí. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla stát certifikovanou lektorkou jógy a v této oblasti se nadále profesionálně realizovat. Nezapomenutelným životním momentem pro mě bylo úspěšné složení velmi ná ročn&ya cute;ch zkoušek u Evy Blahošové v Brně.

Vzhledem k mé kreativní resp. renesanční podstatě existují i další oblasti mého zájmu, které mě naplňují a jsou pevnou součástí mého života např. arteterapie, neurověda resp. studium fungování lidského mozku a mysli, psychosomatika, aromaterapie, fytoterapie a další úžasné poznatkové systémy. Snažím se z nich vše, co se mi v životě osvědčí, smysluplně integrovat do jógové praxe a naopak. Tato komplexnost a vzájemná synergie mě opravdu baví a nesmírně naplňuje. 

V mnou vedených lekcích se snažím vést klienty k tomu, aby postupně dospěli k umění jógovou lekci jen „neodcvičit“, ale prožít ji dovnitř, v bytostním naladění na sebe sama a tím rozvíjet jejich všímavost a sebeuvědomování, které jsou předpokladem pro schopnost prožívat život ve vědomé přítomnosti a s pocitem „lehkosti bytí“. To s pokorou vnímám jako své životní poslání.

Namasté

Jitka

https://www.centrumvitality.com/wp-content/uploads/2019/07/Jitka-Žižlavská-e1563869596758.pnghttps://www.centrumvitality.com/wp-content/uploads/2019/07/Jitka-Žižlavská-150x150.pngcvLektořiOd dětství jsem byla zvídavý a renesanční člověk, ráda jsem rozšiřovala obzory svého poznání a inklinovala jsem k různým oblastem osobního rozvoje. Bylo tudíž jasné, že dříve či později potkám i jógu. Nebyla to ale hned láska na první pohled. Nejdříve šlo jen o takovou letmou známost v podobě cvičení, které...Jógové studio v Olomouci⎟cvičení a kurzy