Zde jsou uvedeny některé základní informace o tradičním rodinném systému tak, jak je dál předává Yang Ma-lee Si-fu, hlava tzv. hongkongské linie rodiny Yang. V hongkongské větvi rodiny Yang zůstal zachován tzv. velký (Yang Cheng-fu) i malý (Yang Shao-hou) kruh Tai chi rodiny Yang.

Program obsahuje následující prvky:

 • Zjemňující cvičení – cviky, které slouží k pochopení významu cvičení, k otevření meridiánů (energetických drah podle čínské medicíny) a zlepšení proudění energie
 • Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem) – má různé úrovně provádění, z nichž každá rozšiřuje schopnosti a znalosti adepta. Základní charakteristika sestavy pro prvních 5 úrovní, jejich počet je však vyšší:

1. Základní provedení sestavy (Instructional form)
2. Uvolnění (Loosening)
3. Dvojité uvolnění (Double loosening)
4. Pozitivní linie (Positive line)
5. Jak využít negativitu (How to use a negative)

 • Tui Shou (Teui Sau) – průpravná cvičení s partnerem
 • Sestavy ve dvojicích (2-man sets)
 • Tai chi Dao (Tai Gik Dou) – sestavy se šavlí
 • Tai chi Jian (Tai Gik Gim) – sestavy a cvičení s mečem
 • Tai chi Qiang (Tai Gik Cheung) – sestava a cvičení s kopím
 • Chang Chuan (Cheung Kuen) – rychlá sestava rodiny Yang
 • Chi kung (Hei Gung) – cvičení pro rozvoj vnitřní energie
 • Aplikace pozic ze sestavy – využití pohybů ze sestav k sebeobraně
 • Doplňková cvičení pro rozvoj síly, výbušné energie …

Při výuce dodržuji systém, který je mi předáván – bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka probíhá postupně tak, jak je dáno tradicí rodiny Yang a obsahuje pouze věci, které Mistr Yang Sau-chung předával svým dcerám a svým třem Žákům (Disciple) – Ip Tai-takovi, Chu Gin-soonovi a Chu King-hungovi.

Yang_Chengfu_Form