Kvapilová Jana

jógová a energetizující cvičení pro fyzickou a duševní vitalitu

JÓGA v dnešní době nabízí pestrou škálu stylů a názvů. Nechci své zájemce mást dalším stylem jógy. Pojem Síla jógy vznikl z čistě osobního pohledu na jógu a její přínos. Jóga je pro mě jedna. To, co jsem se naučila z různých stylů a přístupů od mnoha učitelů,  předávám. Více o mé cestě jógou a  přístupu, ze kterého na lekcích vycházím, se můžete dočíst v profilu.

Vinyasa jóga

Pondělí 8.1.-11.3.2024
Cena: 2200 Kč /10 lekcí

Lekce je vhodná pro již nějakou dobu praktikující, není vhodná pro úplné začátečníky. Součástí jsou nová rozšiřující cvičení a pozice.

Středa 10.1.-13.3.2024
Cena: 2200Kč /10 lekcí

Lekce je koncipována pro již praktikující pravidelně i samostatně, kteří mají zájem svou praxi prohloubit.

K platbě použijte číslo účtu: 2500531771/2010 – do zprávy pro příjemce vaše jméno a kurz jógy. 

Chi kung – energetizující cvičení

10.1.-13.3.2024
Cena: 1700 Kč /10 lekcí

Lekce obsahuje úvodní zvnitřnění a zjemňující cvičení pro uvolnění kloubních spojení a zprůchodnění meridiánů. Hlavní náplní je čikungová sestava (Osm kusů brokátu – Šaolin), speciální čikungy – formy energetizujících cvičení s různým zaměřením pro zdraví a dlouhověkost.

Každá lekce obsahuje

úvodní meditaci

Obrácení pozornosti od vnějšího k vnitřnímu. Klid hlučné mysli podpoříme úvodním ukotvením se ve svém nitru a obrácením se k vědomí těla. Prohloubíme všímavost ke svému tělu pozorností na dech. Základem je rozvoj schopnosti uvolnění, které vede k bdělosti a prožitku přítomnosti.

průpravné cviky

Připravíme tělo pro další cvičení, která  vedou k navázání kontaktu mysli s tělem. Průpravnými cviky a zjemňujícími cvičeními otevřeme kloubní spojení, čímž umožníme hladký průchod energie a připravíme tělo pro následné cvičení. Průběžně jsou obměňovány.

energetizující cvičení

Navážeme energetizujícími cvičeními – vybranými formami (forma představuje několik cviků v plynulém sledu),  tao jógy nebo čikungu, které blahodárně působí na vnitřní orgány, výrazně zvyšují flexibilitu, budují odolnost a sílu, zklidňují mysl a dech. Postupně se z více forem naučíte celou sestavu. Tato cvičení jsem zařadila do lekce jógy, protože mě samotné při jejich pravidelném cvičení dobíjí energii velmi výrazně.

pozdrav slunci

Sestava pozic na sebe plynule navazujících – zahřívá tělo a má komplexní blahodárné zdravotní účinky

jógové pozice – ásany

Sled jógových pozic prostoupí řád a určitý rytmus, který udává dech. Vědomějším vnímáním pozic prohloubíme intimní kontakt těla, mysli i duše.  Tento prožitek nás může posunout za hranice možností nejen v naší jógové každodenní praxi na fyzické úrovni, ale současně podpořit sebepoznání a pochopení se.  Zní to možná jako fráze, ale je to má osobní zkušenost. Cvičení povedeme  v nenásilí těla i mysli tak, abychom měli ze své praxe radost a zároveň postupně získávali větší rozsah a užitek. Lekce „okořeníme“ vždy o něco nového, budu tedy nabízet i malé obměny. Uvádím i varianty (méně náročné jógové pozice), které jsou prováděny v plynulé návaznosti ve fázické (dynamické) i statické podobě (ve výdrži).  Sestava je souborem předklonových, záklonových, úklonových, balančních, rotačních i obrácených pozic těla. Budeme dbát i na správné technické provedení pozice.

mudry a mantry

Příležitostně zařazuji do lekce dle potřeby i období roku

závěrečnou relaxaci

Závěrečná relaxace dopřeje tělu prostor k zaznamenání změn, ke kterým v průběhu cvičení došlo, navodí uvolnění, zklidnění a prohloubí vnitřní vyrovnanost. Relaxace je vedená.

Lekce jógy vám přinese

 • protažení a posílení
 • správný postoj těla
 • formování postavy
 • podporu zdraví a pocit vitality
 • vědomý dech a jeho prohlubování
 • spokojenost a radost z pohybu
 • kolektivní souznění a sdílení společného zájmu – nová přátelství
 • hlubší porozumění svému tělu i mysli – cesta k vědomí
 • možnou změnu životního stylu

K čemu vás má lekce jógy dále vést

 • k vlastnímu domácímu praktikování

Co můžete očekávat

 • osobní přístup
 • mé nasazení při vedení lekcí, které je dáno tím, že je mi radostí předávat to, co mě samotnou obohacuje
 • před každou lekcí uvítací misku čaje, která vás příjemně naladí na cvičení

Těším se na společné chvíle při jógování, objevování a vzájemném sdílení

Jana

O lektorce

Je úžasné, že jóga nabízí mnoho přístupů, a tak si může najít každý žák svůj styl – dynamický či klidnější. A stejně tak i každý učitel nabízí svůj osobitý přístup a na základě svých zkušeností předává to, co je mu nejbližší.

Mé první kroky vedly k olomouckému učiteli jógy, Josefu Tillichovi, a to díky bolestem zad. Zde jsem měla možnost se prvně s principy jógy seznámit a zjistit, že toto je pro mě účinný lék. Později přicházely další semináře v rytmu powerjógy u Vaška Krejčíka, kde jsem také absolvovala instruktorský kurz. Poweryoga mi přinesla jiný náhled na jógu a stala se tak „odrazovým můstkem“ k dalším zkušenostem. Těmi byly mnohá setkání, například s Daliborem Štědronským, který vede ashtanga jógu v Praze a svým přístupem a ohromnou vůlí mě velmi motivoval. Nespočetné lekce a semináře s Laurou Kratochvílovou, která své bohaté zkušenosti z ashtanga jógy předává s lehkostí a současně i důsledností mě inspirovaly k lekcím v hravosti a tvořivosti.  Klid a rytmus jsem nacházela u lektora pranavashya yogy Petra Smila. Hledala jsem i teoretické znalosti, které jsem částečně našla při svém ročním studiu jógy – cvičitel jógy II. stupně u I. a J. Knaislových pod Českou unií jógy. Navázala jsem zde i velmi cenná přátelství, jež mne provází dosud. Zjišťuji, že sebevzdělávání nemá konce a díky tomu se můj život  stává plnějším, přináší nové poznatky a krásná setkání, vděčnost a pokoru. Jakýkoliv styl jógy, kterých je dnes již celá řada, je jedinečný. Tak tomu bylo i na semináři kundalini jogy se zkušenou lektorkou Sarbjot Kaur, nebo na lektorském certifikovaném kurzu yin yogy u indického učitele Deepa Kumara. Nemohu opominout mnoho let výuky tajči s velmi erudovaným učitelem Zdeňkem Kurfürstem, který mi předal velmi mnoho praktických znalostí, ale zároveň mi ukázal i jiné skutečné kvality učitele. Vděčím ochotě a trvalému kontaktu s Pavlem Kalou, vynikajícím praktikem a učitelem čikungu. Život budhistické mnišky ctihodné Visuddhi, která založila klášter v Prostějově, a tak zpřístupnila a vytvořila nádhernou oázu pro mnohé, kteří se chtějí více dozvědět o budhistické nauce, je příkladem hluboké oddanosti a nalezení své cesty. Její vedení a slova mi poskytla jak útěchu, tak i impuls k vlastní meditační praxi. 

Každé takové setkání potvrzené praxí zaseje semínko, které v nás něco rozvine. Jsou to dary, jež mi pomáhají překonat i nelehké životní situace a právě během nich se projeví ta vzácnost a jejich významný odkaz.

Jóga nabízí ohromné možnosti. Nelze hodnotit, který je lepší, lze jen najít svou cestu ke šťastnému a spokojenému životu, což je jádrem jógy. Celá jógová praxe mě přivedla i ke studiu na FTK UP v Olomouci a následně k myšlence otevřít spolu s manželem centrum pohybových aktivit, které bude oázou a možností seberealizace i pro druhé. Za tuto volbu jsem dosud velmi vděčná, neboť mě mnohému učí a nenechá mě ustrnout.Jóga mě učí navracet pozornost ke svému vnitřnímu světu, učí mě lépe vnímat své tělo, abych měla možnost rychleji a pozorněji reagovat na jeho potřeby a nepřehlížet je.  V tíživé chvíli mi „podala ruku“ a  léčila tichem. Je bezednou nádobou učení, které následuji se zvídavostí. Je pro mě velkým dobrodružstvím, za nímž nemusím cestovat do dalekých krajin, ačkoliv i putování po známých i neznámých končinách, je také mým velkým zájmem. Nejsou-li však podmínky, do hloubky svého nitra lze putovat kdykoliv.
Odhodlání, nadšení a trpělivost k praxi přeji
Jana