Klivar Marek

Aštánga jóga

Základním pilířem, o který se opírá tato metoda, je praxe Pataňdžaliho osmistupňové jógy. Pro praktikování ásan vytvořil Šrí K. Pattabhi Jois celkem šest sérií na základě vinjásy jógy, kde je pohyb propojen s dechem. Ásany jsou takto plynule spojeny a tvoří ucelenou sestavu. Při jejich cvičení jsou aplikovány bandhy, svalové stahy, jenž umožňují kontrolovat tok prány. K ukotvení koncentrované mysli během praxe napomáhá tristhána, tři objekty pozornosti. Prvním objektem je samotná ásana, druhým je dech udždžájí a třetím je dršti, nasměrování pohledu do určitého místa.

Aštánga jóga se tradičně vyučuje stylem Majsúr, kdy každý cvičí sám v souladu s rychlostí svého dechu. Lektor pomáhá s ásanami těm, kteří už sérii umí nebo se ji krok po kroku učí. Takový způsob je vhodný pro kteréhokoli člověka, protože se učí svým vlastním tempem, podle svých možností a dispozic. Odměnou za tento přístup, který vyžaduje určitou pravidelnost a odhodlání, je svá vlastní nezávislá praxe, která vede ke zdraví, klidu, jasu a nakonec k poznání své pravé podstaty.

O lektorovi

Na cestu jógy mě přivedly samskáry minulých zrození. Jóga je cesta, jejímž konečným cílem je osvobození. Po této přímé stezce kráčím s duchem tradice parampará, s odkazem původního učení Šrí K. Pattabhiho Joise. Jeho moudrost ke mně proudí řekou vědění přes mého učitele Jara Pávka a jeho učitele Nancy Gilgoff a Manju Pattabhiho Joise, kteří stojí přímo u jejího pramene. S laskavým souhlasem Jara Pávka mohu předávat tuto ryzí nauku, jenž je neposkvrněna západním vlivem a jinými jógovými školami, dalším generacím tak, aby byla zachována její nejčistší podoba. Jóga pro mne nekončí jen ásanovou praxí na koberečku, ale obepíná svými zbývajícími sedmi větvemi celý můj život.