Hanek Tomáš

Hathajóga

Večerní lekce zaměřená primárně na jógu, a to v klasické podobě. Ásany bereme jako vstupní bránu do mimořádně pestrého a hlubokého světa jógy se všemi jeho aspekty dostupnými pro běžného člověka, praktickými pro běžný život, s odkazem především na první čtyři z celkem osmi stupňů jógy, jak je popsal Pataňdžali v jóga sútrách. Na lekci by si tedy návštěvník neměl jen příjemně a zdravě zacvičit, ale také se něco dozvědět o józe.

Lekci začínáme vnitřní praxí, tedy dechovým cvičením (některou z pránajámických technik) a pokračujeme postupným zahřátím a rozhýbáním.

Jádro lekce tvoří výuka ásan, jejich progresí, variant a spojování do flow a sestav (vinyás) s tím, aby si návštěvník mohl stejné cviky zacvičit i sám, ať už doma (pravidelně) nebo v přírodě (příležitostně). Klademe důraz kompenzaci sedavého způsobu života.

Veškeré cvičení provádíme s plným vědomím a pozorností vůči svému tělu i nitru, v souladu s vlastním dechem, a samozřejmě i ohledem ke svým možnostem. Vnitřní úsměv nám pomáhá uvolnit se v pozicích.

Lekce končí přibližně pětiminutovou řízenou závěrečnou relaxací.
Délka 60 min., max. pro 8 návštěvníků, náročnost jednoduchá

Cena za lekci je 180 Kč
půlroční předplatné (11. 9.-18. 12. /15 lekcí) 2.325 Kč
Předplatné, či jeho zbytek, je vratné jen za adekvátních podmínek.

Primal-style Movement & Yoga (Pohybová praxe)

Krůček po krůčku, přebírá vládu nad dnešním fitness světem „pohyb“ (movement). Co nejpřirozenější pohyb vycházející z naší lidsko-zvířecí podstaty. Ido Portal Method, Animal Flow, MovNat, Primal Moves, FMS. To jsou jen ty nejznámější z mnoha značek a systémů vracejících se ke kořenům našeho přirozeného pohybu, v některých ohledech vycházející z dlouhou historií ověřených metod bojových umění a jógy.

Všechny tyto a spoustu jiných zdrojů o pohybové praxi s velikou vášní nasávám, třídím, praktikuji a testuji na sobě, kombinuji s vlastním přístupem a invencí. Cítím velikou potřebu svoje nadšení sdílet, byť vím, že jsem teprve na začátku. Vzniká tak skupina/lekce pro muže a ženy s otevřenou myslí, kterým nevadí, když se musí učit nové pohyby, když se často ocitají na začátku učebního procesu, a konečně, když se během lekce zapotí.

V lekci kladu důraz na všestrannost, tedy na rozvoj pohybových atributů jako jsou pružnost a ohebnost, rovnováha a stabilita, obratnost a ladnost, rychlost a síla, vytrvalost a odolnost a v neposlední řadě tanec a pohybová improvizace. Nečekejte však svatý grál na stříbrném podnose. Smyslem je proces odkrývání tajemství uvnitř svého těla, luštění pohybových kvízu, hledání cest osobního rozvoje. V tomto ohledu jsme na tom všichni stejně.

Velký sál nám otevře možnost prostorově náročnějších pohybových aktivit a využití neobvyklých pomůcek (Indian Clubs, rails), aby lekce byly ještě více pohybově pestré. Pojivem však zůstává jóga, včetně způsobu vedení lekce (around-mat), jakožto praktický a teoretický základ jakékoliv vnitřní a vnější praxe.

Veškeré cvičení, ať už dynamické či statické, provádíme s plným vědomím a pozorností vůči svému tělu i nitru, v souladu s vlastním dechem, a samozřejmě i ohledem ke svým možnostem.

Tak jako na lekcích jógy, i zde končíme pěti až desetiminutovou závěrečnou relaxací.

Délka 60 min., max. pro 8 návštěvníků, náročnost střední až obtížná.
Cena 190 Kč

O lektorovi

Namasté. Jsem začínající lektor, milovník pohybu a celoživotní obdivovatel jógy. Před sto lety, jeden z jejích obroditelů Krišnamáčarja prohlásil, že jóga je největším darem Indie lidstvu. Stejně tak za dar považuji i lidské tělo, a to ten z nejcennějších, skrz který žijeme svůj život, jinak to nejde… S velkou pokorou, vděčností a odpovědností přijímám oba tyto vzácné dary, a s ještě větším nadšením každý den objevuji, jak široký a hluboký je svět jógy, a jaký blahodárný účinek má na lidské tělo, duši i mysl, a život obecně.

Kromě jógy je však pro mne velikou inspirací i čchi kung, východní filosofie, moudrost původních národů, a různé systémy soustřeďující se na přirozený pohyb, jakožto nástroj pro získání obratnosti, síly, vytrvalosti, pružnosti, rychlosti, měkkosti, rovnováhy, koordinace a houževnatosti. A to nejen v rovině fyzické, ale i mentální.

Celý můj život je protkán vášní tvořit a dělat vše co nejlépe, jak je to jen možné. Ať už je to kresba obrazu, psaní eseje, čistění zubů nebo provádění ásany. Postupem času jsem však přišel na to, že mnohem důležitější, než tvořit věci, je utvářet sám sebe a kultivovat své okolí. A jóga, jako nástroj, je k tomu přímo zrozena.

Nejsem fundamentálním zastáncem jediné nauky, proto na svých lekcích propojuji a kombinuji všechny své zdroje inspirace, vše, co jsem se doposud naučil, vyzkoušel a ověřil v praxi, na svém vlastním tělě. Se svými studenty hledáme cestu ke svému tělu, probouzíme jej, odemykáme a vnímáme. Objevujeme sílu dechu a dechových cvičení, učíme se vědomému rozvoji našich fyzických dovedností s laskavosti vůči vlastnímu tělu a jeho možnostem, prožíváme radost z pohybu a ze života, neboť život je pohyb a pohyb je život. Každou lekci zahajujeme poctivým zahřátím a končíme adekvátní závěrečnou relaxací. Cílem celého snažení je pak probuzení touhy po vlastní každodenní jógové, či jiné pohybové praxi.

Souzním s Aristotelovým výrokem, že žádný občan nemá právo zanedbat péči o své tělo a jeho fyzický rozvoj, a je hanbou člověka, který zestárne bez toho, aniž by pocítil krásu a sílu, jichž je tělo schopno dosáhnout. Odpovědí na tvrdost Aristotelova výroku nechť je jóga, které je vhodné se věnovat v každém věku a v rámci jakýchkoliv pohybových možností.

Mojí osobní misí je probudit v návštěvnících lekcí touhu začít či provozovat svoji vlastní pravidelnou pohybovou (jóga, čchi kung, movement, …) praxi, a skrze radost z pohybu najít a žít i lásku ke svému vlastnímu tělu a svému životu.

Kdo se jednou vydá na cestu jógy, brzy zjistí, že ona stezka nevede přímo, klikatí se, stoupá ale i prudce klesá, je plná různě velikých překážek, ale i radostných objevů, interesantních odboček, a sem tam i slepých uliček. Bude mi ctí, pokud vám na části vaší cesty budu moci dělat průvodce.