Pokorní Katka a Tomáš

Léčivé zpívání

Přijměte pozvání do kruhu hlasů.

Setkání je určeno všem, kteří rádi zpívají a nechtějí na to být sami… Zpíváme mantry a posvátné písně různých kultur, tradiční indické mantry, indiánské, české, slovenské písně… i vlastní tvorbu. Součástí setkání bývá bubnování na šamanské bubny, které zapůjčujeme. Zpěv doprovázíme hrou na kytaru, džembe a šamanské bubny.
Pro účastníky máme k dispozici zpěvníčky s texty. Zároveň je možné si tento zpěvníček stáhnout na našem webu http://muzikocesta.cz/lecive-zpivani/.

O lektorech

Jsme manželé na muzikocestě. Společně organizujeme Léčivé zpívání, kde uplatňujeme společný hudební talent a s účastníky prožíváme sílu společného zpěvu. Vytvořili jsme autorské programy pro školky a školy, provázíme rituály v přelomových obdobích ročního koloběhu – oslavujeme v přírodě slunovraty a rovnodennosti.

Hudebně jsem se podíleli na tvorbě 35 písní ke kartám Zahrada ctností (https://vychovakectnostem.cz/co-nabizime/pisnicky-ctnosti/), dále písní pro kurz Dcerečky (https://mokosa.cz/pisnicky-mokosich-dcerecek/) a na youtube si můžete poslechnout naše pojetí Aramejského otčenáše (https://www.youtube.com/watch?v=86gNU1l4Giw).

Více o nás najdete na www.muzikocesta.cz